Stichting Openblik

...maakt hartverwarmende, sprookjesachtige projecten die deelnemers en publiek
aanzet tot een ontdekkingsreis door de eigen gevoelswereldOpenblik streeft naar een symbiose van fantasie en werkelijkheid. Sprookjesachtige personages worden afgewisseld met een realistische weerspiegeling van de innerlijke belevingswereld van de mens.

Op basis van gedegen onderzoek en interviews ontwikkelt Openblik theatrale en cultuur-educatieve projecten met een sociaal emotioneel karakter. Openblik werkt in het voortraject met kinderen, jongeren en/of ouderen en zet verschillende kunstdisciplines (theater, vertelling, geluid/muziek, fotografie, film) in als middel om een bepaald thema, gevoel of beleving bij de deelnemers bespreekbaar te maken. De uitspraken, verhalen, beelden en kunstuitingen uit het voortraject naar boven komen, worden verwerkt tot een ervaringstheaterproductie die jong en oud ontroert en inspireert.

Maatwerk

Naast de autonome projecten ontwikkelt Openblik ook projecten op maat om specifieke thematiek op doeltreffende wijze onder de aandacht te brengen.

Organisatie

Stichting Openblik, opgericht in 2006, is een initiatief van Marleen Noordergraaf. Onder haar artistieke leiding worden kunstprojecten ontwikkeld en utgevoerd die als doel hebben de innerlijke belevingswereld van de mens te verbeelden.

Stichting Openblik is een stichting zonder winstoogmerk. De artistiek en zakelijk leiders leggen verantwoording af aan het bestuur.


Nieuws

Nieuw: Theater Workshops met een knipoog naar het leven!

Openblik theater start binnenkort een reeks theaterworkshops voor iedereen die eens wil kennismaken met inprovisatietheater en theaterspeloefeningen. De workshop is laagdrempelig en geschikt voor iedereen. Ook als je nooit eerder iets met theater hebt gedaan. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze workshop website openbliktheater.nl.

Openblik is verhuisd!

Stichting openblik heeft haar werkstudio verplaatst naar De Smeltkroes | verzamelplaats voor de maakindustrie, gevestigd in de voormalige Honig-fabriek langs de Waal in Nijmegen. Ons nieuwe adres is: Stichting Openblik | Smeltkroes Unit 24 | Waalbandijk 16 | 6541AJ Nijmegen.

Let op: nieuw telefoonnummer

Ons vaste telefoonnummer is komen te vervallen. Openblik is daarmee beter (mobiel) bereikbaar omdat we vaak op locatie werken. Met het algemene nummer 06-132 700 58 belt u rechtstreeks met artistiek leider Marleen Noordergraaf. Voor contact over de organisatie, financiele en technische vragen belt u Michiel Stoop, zakelijk leider van Openblik op 06-295 746 88.